Povratak na Обавештења

Обавештење о почетку рада на припреми Одлуке о начину коришћења грађевинског земљишта које је у јавној својини Града Сомбора, а које се корисити као пољопривредно земљиште до привођења планираној намени

Званична интернет презентација