Povratak na Обавештења

Обавештење о поднетом Захтеву за давање сагласности на студију о процени утицаја на животну средину пројекта Базна станица „Bački Monoštor -SO10/SOU10/SOO10“ на катастарској парцели бр. 1445, К.О. Бачки Моноштор, на територији Града Сомбора, носиоца пројекта „Телeком Србија“ а.д. Београд(20.09. – 10.10.2019.)

Званична интернет презентација