Povratak na Обавештења

Обавештење о поднетом Захтеву за давање сагласности на студију о процени утицаја на животну средину пројекта Објекат за производњу агропелета из биомасе на катастарској парцели бр. 4976, К.О. Кљајићево, на територији Града Сомбора, носиоца пројекта „BETA CORN“ д.o.o. Сомбор, Стапарски пут бр. 8, Сомбор

Званична интернет презентација