Povratak na Обавештења

Обавештење о поднетом Захтеву за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину Пројекта Радио-базне станице мобилне телефоније „НС 2338_02 СО_Бездански пут“, Сомбор на катастарској парцели бр. 14733/1 К.О.Сомбор 2, носиоца пројекта „VIP mobile“ д.о.о. Београд (14.02. – 05.03.2020.)

Званична интернет презентација