Povratak na Обавештења

Обавештење о поднетом захтеву за давање сагласности на студију о процени утицаја затеченог стања на животну средину пројекта Производна хала и трпезарија са санитарним чвором, на кат. парцели број 7242, К.О. Сомбор 1, носиоца пројекта „Боја“ доо Сомбор

Званична интернет презентација