Povratak na Обавештења

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта Економског објекта, на катастарској парцели бр. 760, К.О. Дорослово на територији града Сомбора, носиоц пројекта Холо Роланд из Дорослова (25.05. – 06.06.2019.)

Званична интернет презентација