Povratak na Обавештења

Обавештење о поднетом Захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта Инсталација пропан бутан гаса (ТНГ) за потребе сушаре житарица на кат. парцели бр. 3399/3, КО Станишић, носиоца пројекта Агро-цар доо, улица Ослобођења бр. 93, Станишић

Званична интернет презентација