Povratak na Обавештења

Обавештење о поднетом Захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта Радио-базне станице на локацији “НС2326_01_СО_Сомбор_Матије_Гупца”, на адреси ул. Нике Максимовића 12, град Сомбор КП 3410/1, КО Сомбор 1, DCS1800/2100/LTE1800 мреже јавних мобилних телекомуникација, носиоца пројекта “Vip mobile” доо Београд, кога заступа “Кодар енергомонтажа” доо Београд

Званична интернет презентација