Povratak na Обавештења

Обавештење о поднетом Захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта Радио-базне станице на локацији „НС2338_02_СО_Бездански пут“,Сомбор, КП 14733/1, КО Сомбор 2, носиоца пројекта „Вип мобиле“ доо Београд

Званична интернет презентација