Povratak na Обавештења

Обавештење о поднетом Захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта Регионалног центра за управљање отпадом на кат.парцелама бр. 12457/1 и 12457/2, КО Сомбор 2, носиоца пројекта Града Сомбора, Трг цара Уроша бр. 1, Сомбор

Званична интернет презентација