Povratak na Обавештења

Обавештење о поднетом Захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину Пројекта Производна хала и трпезарија са санитарним чвором, на кат.пар. 7242, КО Сомбор 1, носиоца пројекта „Боја“доо за израду саобраћајне сигнализације Сомбор, Арсенија Чарнојевића бр. 16 из Сомбора

Званична интернет презентација