Povratak na Обавештења

Обавештење о поднетом Захтеву за одлучивање о потреби процене утицја на животну средину пројекта Базна станица „SO03 SOU03 SOO03 SOL03 Sombor 2“ на катастарској парцели бр. 589, К.О. Сомбор 1, улица Коњовићева бр. 78, Сомбор, на територији Града Сомбора

Званична интернет презентација