Povratak na Обавештења

Обавештење о поднетом Захтеву за одлучивање о потреби процене утицја на животну средину пројекта Базна станица „SOO01 Sombor LTE 800“ на катастарској парцели бр. 5984, К.О. Сомбор 1, улица Доситејева бр. 12, Сомбор, на територији Града Сомбора

Званична интернет презентација