Povratak na Обавештења

Обавештење о поднетом Захтеву за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја затеченог стања на животну средину Пројекта Фарма свиња „9.Мај“ Алекса Шантић на кат.парц. 2841, 2829, 2830/1, 2830/2, 2833, 2834, 2835, 2836, 2837 КО Чонопља, носиоца пројекта „Тепкос“доо Чонопља, Николе Тесле бр. 16 из Чонопље

Званична интернет презентација