Povratak na Обавештења

Подношење пореске пријаве за порез на имовину од стране обвезника који воде пословне књиге (ППИ-1) до 31. марта 2019. године и то искључиво у електронском облику

Званична интернет презентација