Povratak na Obaveštenja

Podnošenje poreske prijave za porez na imovinu od strane obveznika koji vode poslovne knjige (PPI-1) do 31. marta 2019. godine i to isključivo u elektronskom obliku

Zvanična internet prezentacija