Povratak na Обавештења

Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку о петим изменана и допунама одлуке о цени воде, одвођења и пречишћавања отпадних вода и накнаде за одржавање водоводног прикључка број 02-44/11-2018 од 05.02.2018. године које примењује ЈКП „Водоканал“ Сомбора донетој на VII седници Надзорног одбора која је одржана 03.06.2019.године (Одлука број 02-103/1-2019 од 27.05.2019. године)

Званична интернет презентација