Povratak na Обавештења

Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку о шестим изменана и допунама одлуке о цени воде, одвођења и пречишћавања отпадних вода и накнаде за одржавање водоводног прикључка број 02-44/11-2018 од 05.02.2018. године које примењује ЈКП „Водоканал“ Сомбора донетој на II седници Надзорног одбора која је одржана 30.01.2020.године (Одлука број 02-35/1-2020 од 09.01.2020. године)

Званична интернет презентација