Povratak na Обавештења

Предлог за давање сагласноси на одлуку Надзорног одбора ЈКП „Чистоћа“ Сомбор о образовању цена услуга изношења смећа у граду и насељеним местима које примењује ЈКП „Чистоћа“ Сомбор

Званична интернет презентација