Povratak na Обавештења

Захтев за давање сагласности на Одлуку о образовању цена услуга изношења смећа у граду и насељеним местима које примењује ЈКП „Чистоћа“ Сомбор, број 01-2/250 од 08.04.2019.год.; Записник са 39/2019 седнице Надзорног одбора која је одржана 03.04.2019. год., акт број 01-13/6 од 03.04.2019.год. и Одлуку о образовању цена услуга изношења смећа у граду и насељеним местима које примењује ЈКП „Чистоћа“ Сомбор са образложењем, број 01-22/15 од 03.04.2019.год.

Званична интернет презентација