Povratak na 2019. година

Оглас о јавној презентацији Урбанистичког пројекта инвеститора: Врањеш Уроша из Сомбора – кат.парц.бр. 5845 К.О. Сомбор-1 (22.03. – 29.03.2019.)

Званична интернет презентација