Povratak na Јавни огласи

Оглас о јавној презентацији Урбанистичког пројекта инвеститора: Бошко Кецман из Кљајићева, Првомајска бр.20 – Кат.парц.бр.: 3493 К.О. Сомбор-1 налази се у Сомбору, ул. Петра Драпшина 7 (08.11. – 15.11.2019.)

Званична интернет презентација