Povratak na Јавни огласи

Оглас о јавној презентацији Урбанистичког пројекта инвеститора: „ЧЕСМА ГРАДЊА“ д.о.о. Апатин, Његошева 43. – Кат.парц.бр.: 3823/1 К.О. Сомбор-1 налази се у Сомбору, у улици Војвођанска број 30. (24.04. – 05.05.2020.)

Званична интернет презентација