Povratak na Јавни огласи

Оглас о јавној презентацији Урбанистичког пројекта инвеститора: „CITY CAR TEAM“ д.о.о. Сомбор, ХII Војвођанске ударне бригаде 128., Алексе Шантића 10., кат.парц.бр. 211/1 К.О. Сомбор-1 налази се у Сомбору, у улици Бездански пут број 128. (06.03. – 13.03.2020.)

Званична интернет презентација