Povratak na Јавни огласи

Оглас о јавној презентацији Урбанистичког пројекта инвеститора: ГРАД СОМБОР, Сомбор, Трг цара Уроша 1. – Кат.парц.бр.: 10212 и 10223 К.О. Сомбор-1 налазе се у Сомбору, ул. Венац Војводе Степе Степановића и Венац Војводе Петра Бојовића. (04.10. – 11.10.2019.)

Званична интернет презентација