Povratak na Јавни огласи

Оглас о јавној презентацији Урбанистичког пројекта инвеститора: ГТПУ „НОВОГРАДЊА“ д.о.о. Бездан, Нова бр.41-41А – Кат.парц.бр.: 6310, 6312 и 6313 К.О. Сомбор-1 налазе се у Сомбору, ул. Раде Кончара 27-29. (03.04. – 10.04.2020.)

Званична интернет презентација