Povratak na Јавни огласи

Оглас о јавној презентацији Урбанистичког пројекта инвеститора: „L DECOR“ Сомбор, Трг Републике 1. – Кат.парц.бр.: 2096/1 К.О. Сомбор-1 налази се у Сомбору, ул. Војвођанска 67. (11.10. – 18.10.2019.)

Званична интернет презентација