Povratak na Јавни огласи

Оглас о јавној презентацији Урбанистичког пројекта инвеститора: „СТАНКОВИЋ“ д.о.о. Сомбор, Алексе Шантића 10., кат.парц.бр. 6052, 6053, 6056 и 6057 К.О. Сомбор-1 налазе се у Сомбору, ул. Тозе Марковића (21.02. – 28.02.2020.)

Званична интернет презентација