Povratak na Јавни огласи

Оглас о јавној презентацији Урбанистичког пројекта инвеститора: „Термовод“ за трговину на велико и мало ДОО Сомбор – кат.парц.бр.: 8510 К.О. Сомбор-1 се налази у Сомбору, ул.Дубровачка 28 (13.09.-.20.09.2019.)

Званична интернет презентација