Povratak na Јавни огласи

Оглас о јавној презентацији Урбанистичког пројекта инвеститора: Зоран Данојевић из Сомбора, Георги Димитрова 24. – кат.парц.бр.: 922 К.О. Сомбор-1 се налази у Сомбору, ул.Милоша Обилића 88. (04.10. – 11.10.2019.)

Званична интернет презентација