Povratak na Саопштења, решења и други акти

Извештај са истраживања јавног мњења – ставови грађана Сомборакорисника услугапрема раду градске управе и јавних градских служби

Званична интернет презентација