Povratak na Саопштења, решења и други акти

Решење о образовању радне групе за израду стратегије развоја културе града Сомбора 2020-2025

Званична интернет презентација