Povratak na Саопштења, решења и други акти

Решење о озакоњењу – Мартић Невенка, Радосављевић Мирјана и Турк Радојка (09.10.2019)

Сходно члану 78. Закона о општем управном поступку („Сл.гл. РС“, бр.18/2016 и 95/2018-аутентично тумачњење) објављује се Решење о озакоњењу без образложења.

Увид у образложење Решења може се извршити у соби 148/I спрат зграде Жупанија у Сомбору, Трг цара Уроша 1., сваког радног дана од 08,00 до 14,00 часова.

Решење можете преузети овде.

Званична интернет презентација