Povratak na Саопштења, решења и други акти

Саопштење о колчењу – омеђавању атарског пута број катастарске парцеле 2987, 3575 и 3603 у к.о. Дорослово, са скицом пута и списком власника парцела

Званична интернет презентација