Povratak na Саопштења, решења и други акти

Саопштење о колчењу – омеђавању атарског пута број катастарске парцеле 3521, 3161, 3172, 3173, 3174,3199, 3200 и 3280 у к.о.Стапар, са скицом пута и списком власника парцела

Званична интернет презентација