Povratak na Саопштења, решења и други акти

Саопштење о колчењу – омеђавању атарског пута број катастарске парцеле 7265 у к.о.Бачки Моноштор, са скицом пута и списком власника парцела

Званична интернет презентација