нов 07

АРХИТЕКТОНСКА РАДИОНИЦА СОМБОР

У Сомбору је у понедељак почела са радом прва радионица (школа) архитектуре и трајаће до петка 09. 11. 2018.  када ће резултате рада грађани моћи да виде на изложби која ће се одржати у Културном центру града у Дому омладине у 10 часова. Изложба радова направљених од стране студената архитектуре са пет архитектонских факултета из Подгорице, Скопља, Бања Луке, Београда и Новог Сада а сви под руководством њихових професора и асистената, треба да буде подстицај за развој туризма Горњег подунавља а самим тим и Града Сомбора.

У организацији изложбе учествовао је Департман за архитектуру и урбанизам Факултета техничких наука из Новог Сада и Одељење за урбанизам Града Сомбора а све под покровитељством Градоначелнице града.

Тема рада је: Урбанистичко и архитектонско решење за ТУРИСТИЧКИ КОМПЛЕКС  ГОРЊЕ ПОДУНАВЉЕ

Овај комплекс на простору иза Споменика Батинске битке па све до моста Слободе обухватаће:

a) насеље сојеница уз Дунав,

b) хотел (спа центар),

c) пристан за бродове,

d) остале садржаје  за прихват већег броја туриста са воде и копна.

На парцели уз Mузеј батинске битке је у плану  изградња Посетилачког и едукативног центра специјалног резервата природе Горње подунавље за који је идејно решење урадио архитекта Милан Стојков са сарадницима Сандром Врцељ и Бранком Мороквашићем а који ће имати сса 700m2.

„Разлоге за рад на овом пројекту налазимо у туристичким вредностима подручја. Налазећи се уз реку Дунав, у близини градова Сомбора и Апатина, добро повезан комуникацијама и лако приступачан, Резерват својим природним особеностима, лепотом, могућностима за лов и риболов и другим спортско-рекреативним активностима на води, поседује и могућност развоја боравишно спортско-рекреативног туризма, излетничког и екскурзионог туризма, манифестационог туризма, еко туризма, сеоског туризма и других видова туризма. Као значајан туристички потенцијал важно је истаћи и трасу међународне бициклистичке стазе уз Дунав – цикло коридор 6, који већим делом пролази кроз Резерват.

            Изванредан гео-саобраћајни положај (Паневропски мултимодални коридор VII-међународни пловни пут VIc категорије) на реци Дунав, положај Општина у обухвату подручја у граничном појасу и повољне природне и хидролошке карактеристике, чине одличне претпоставке за реализацију стратешких опредељења за развој овог подручја“, речи су Милана Стојкова главног урбанисте града Сомбора.

                                                                              Послови информисања и односа са јавношћу

Званична интернет презентација