окт 26

БИЦИКЛИСТИЧКА РУТА ЕВРОПСКИ АМАЗОН

Европски Амазон

Европски Амазон

Доњи ток Муре и Драве, и  суседни Дунав, протичу кроз Аустрију, Словенију, Мађарску и Србију, и чине једну од најлепших и најочуванијих речних плавних подручја у Европи . Ово подручје представља богатство биодиверзитета, окруженог богатим културним наслеђем и гостопримљивим људима – савршено окружење за бициклистичку авантуру.

У блиској будућности, ова регија ће постати први UNESCO прекогранични резерват биосфере  Мура-Драва-Дунав који се протеже у пет земаља. У циљу понуде одрживог начина коришћења готово 1,000,000 хектара  веома вредног природног и културног предела, 25 партнера су започели  пројекат “Amazon of Europe Bike Trail- Бициклистичка рута Европски Амазон,”. Пројекат је одобрен у другом позиву,  од стране  “InterregDanube Transnational Programme”,  на укупан износ од 3.200.000,00 еура, од чега  је за град Сомбор опредељен износ од 135.000,00 евра. Реализација пројеката траје 36 месеци.

“Бициклистичка рута Европски Амазон,” је први пројекат који повезује пет земаља и ствара модел за одрживи економски развој ове регије, истовремено штитећи природно и културно наслеђе.  Посетиоци ће се возити бицикловима  кроз прекрасне пејзаже које су ове три реке створиле, упознаваће се са богатим културним наслеђем и уживати у гостопримству локалног становништва.

Пројект повезује  15 пројектних партнера и  10 придружених партнера у циљу  стварања модела за одрживу мобилност  у будућем прекограничном  резервату биосфере  Мура-Драва-Дунав који се протеже у горе наведених пет земаља.

Поред развоја туристичке понуде, пројекат ће ојачати кооперацију између појединих заштићених подручја у оквиру планираног прекограничног резервата биосфере, доприносећи његовој свеукупној успешности. Пројекат  “Бициклистичка рута Европски Амазон,”  ће такође служити као платформа за одрживи развој подручја у оквиру заштићених зона, чинећи регион Мура-Драва-Дунав   природном дестинацијом за одмор.

У циљу развоја пројекта “Бициклистичка рута Европског Амазона,” као успешног одрживог производа и јединственог бренда,  15 организација са овог подручја, на којем живи око милион становника,  ће најпре установити организациони и информациони систем, што ће на крају резултирати у стварању заједничког производа са јасном и јединственом понудом ових чудесних предела. Заснована на природно оријентисаном водичу за посетиоце, постојеће бициклистичке руте ће бити повезане и опремљене уобичајеном инфраструктуром  (одмаралишта, инфо табле, знакови, стајалишта), стварајући тиме више од 1400 км заједничке бициклистичке руте са обе стране реке Муре, Драве и  Дунава. Пут почиње на реци Мура у општини Mureck (Аустрија), наставља се дуж Драве, и на крају се завршава у прекрасном влажном станишту уз Дунав на граничном троуглу Хрватске, Мађарске и Србије.

Званична интернет презентација