дец 18

ЧИШЋЕЊЕ СНЕГА И ЛЕДА

Подсећамо вас да су према одредби Одлуке о одржавању чистоће на територије града Сомбора сви грађани и правна лица у обавези да уклоне снег и лед испред свог стамбеног, пословног или другог објекта, како би обезбедили безбедно кретање пешака. Исто тако, дужни су да уклоне снег и лед са кровова објеката чији су корисници, уколико представља опасност за пролазнике.

Комунална полиција и комунална инспекција вршиће појачан надзор. У случају непоштовања ове мере казна за грађане је 6.000 динара, за предузетнике 50.000 динара, за правна лица је 75.000 динара, а за одговорно лице у правном лицу 12.000 динара. У правна лица спадају и стамбене заједнице, односно бивше скупштине станара.

Апелује се да се уклоњени снег и лед не бацају на коловоз како се не би реметио саобраћај.

Оригинално обавештење доступно је овде.

Послови информисања и односи са јавношћу

Званична интернет презентација