Дежурне апотеке

 

 

 • АПОТЕКА СОМБОР  – ноћна дежурства:
  • Понедељак, 16. октобар 2017. – Апотека Булевар, Првомајски Булевар A 19 (тел: 440-668)
  • Уторак, 17. октобар 2017. – Апотека I народна, Краља Петра I 36 (412-079)
  • Среда, 18. октобар 2017. – Централна апотека, Венац Радомира Путника 27 (тел.: 416-316)
  • Четвртак, 19. октобар 2017. – Апотека Булевар, Првомајски Булевар A 19 (тел: 440-668)
  • Петак 20. октобар 2017. – Централна апотека, Венац Радомира Путника 27 (тел.: 416-316)
  • Субота, 21. октобар 2017. – Апотека I народна, Краља Петра I 36 (412-079)
  • Недеља, 22. октобар 2017. – Апотека I народна, Краља Петра I 36 (412-079)
Званична интернет презентација