Дежурне апотеке

 

 

 • АПОТЕКА СОМБОР  – ноћна дежурства:
  • Понедељак, 04. децембар 2017. – Апотека Булевар, Првомајски Булевар A 19 (тел: 440-668)
  • Уторак, 05. децембар 2017. – Апотека I народна, Краља Петра I 36 (412-079)
  • Среда, 06. децембар 2017. – Централна апотека, Венац Радомира Путника 27 (тел.: 416-316)
  • Четвртак, 07. децембар 2017. – Апотека Булевар, Првомајски Булевар A 19 (тел: 440-668)
  • Петак 08. децембар 2017. – Апотека I народна, Краља Петра I 36 (412-079)
  • Субота, 09. децембар 2017. – Централна апотека, Венац Радомира Путника 27 (тел.: 416-316)
  • Недеља, 10. децембар 2017. – Централна апотека, Венац Радомира Путника 27 (тел.: 416-316)
Званична интернет презентација