Povratak na Акти Начелнице Градске управе

Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених у Градској управи Града Сомбора

Званична интернет презентација