Povratak na Акти Начелнице Градске управе

Правилник о понашању запослених у спречавању сукоба интереса у Градској управи града Сомбора

Званична интернет презентација