Povratak na Акти Градоначелнице

Решења

Решење о расподели средстава по расписаном Конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја у области јавног информисања у 2018. години

Решење о додели градских стипендија за школску 2019 – 20. годину

Преузми

Решење о додели средстава удружењима грађана која негују идентитет националних мањина – националних заједница за финансирање реализације програма/пројеката у 2018. години који доприносе општем развоју локалне заједнице

Решење о додели стипендија за школску 2018/2019. годину

Решење о додели стипендије најбољем ученику генерације средњих школа за школску 2017/2018. годину

Решење о додели стипендије најбољем ученику генерације средњих школа за школску 2018/2019. годину (17.06.2019.)

Преузми

Решење о именовању Комисије за оцену пројеката производње медијских садржаја у циљу унапређивања јавног интереса у области јавног информисања у 2018. години

Решење о именовању комисије за оцену пројеката производње медијских садржаја у циљу унапређивања јавног интереса у области јавног информисања у 2020. години

Преузми

Решење о именовању Комисије за спровођење Конкурса за реализацију Лoкалног акционог плана за младе у 2020. години

Преузми

Решење о именовању Комисије за спровођење Конкурса за реализацију Програма за децу у 2020. години.

Преузми

Решење о именовању Комисије за спровођење Конкурса за финансирање и суфинансирање програма, пројеката и манифестација у култури за 2020. годину

Преузми

Решење о именовању Комисије за спровођење Конкурса за финансирање или суфинансирање програма/пројеката удружења грађана из области социјалне и здравствене заштите за 2020. годину

Преузми

Решење о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у граду Сомбору

Решење о расподели средстава за суфинансирање пројеката удружења грађана у области социјалне и здравствене заштите

Решење о расподели средстава по јавном позиву за реализацију „Програма за децу у 2018. години“

Решење о расподели средстава по јавном позиву за реализацију Локалног акционог плана за младе у 2018. години

Решење о расподели средстава по расписаном Конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја у области јавног информисања у 2019. години

Преузми

Решење о расподели средстава по расписаном Конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја у области јавног информисања у 2020. години

Преузми

Решење о регесирању трошкова превоза ученика средњих школа са територије Града Сомбора у школској 2019/2020. години (19.06.2019.)

Преузми

Решење о утврђивању економске цене програма васпитања и образовања по детету у предшколској установи „Вера Гуцуња“ Сомбор

Решење о утврђивању економске цене програма предшколског васпитања и образовања по детету у ПУ „Вера Гуцуња“ Сомбор за 2020.годину

Преузми

Решење о финансирању и суфинансирању пројеката, програма и манифестација у култури путем Јавног позива у 2018. години

Решење о додели градских стипендија за школску 2017-2018. годину

Решење о расподели средстава по конкурсу ЛАП за младе 2017

Решење о расподели средстава по конкурсу Програми за децу 2017

Решење о додели стипендије најбољем ученику генерације средњих школа за школску 2016/2017. годину

Решење о расподели средстава за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања Града Сомбора у 2017. години

Званична интернет презентација