Комисија за избор чланова форума за праћење примене локалног антикорупцијског плана за Град Сомбор – Град Сомбор
Званична интернет презентација