Povratak na Буџет

Одлука о завршном рачуну буџета града Сомбора за 2018.годину са консолидованим извештајем о трошењу средстава буџетских корисника

Званична интернет презентација