Povratak na Кодекс понашања

Етички кодекс понашања функционера локалне самоуправе у Србији

Званична интернет презентација