Povratak na Употребне дозволе

Захтев одбијен/одбачен

Закључак бр.351-794-2017-V од 02.11.2017. године – захтев се одбацује

Закључак бр.351-749-2017-V од 18.10.2017. године – захтев се одбацује

Закључак бр.351-742-2017-V од 16.10.2017. године – захтев се одбацује

Закључак бр.351-743-2017-V од 16.10.2017. године – захтев се одбацује

Закључак бр.351-683-2017-V од 25.09.2017. године – захтев се одбацује

Закључак бр.351-643-2017-V од 11.09.2017. године – захтев се одбацује

Закључак бр.351-667-2017-V од 20.09.2017. године – захтев се одбацује

Закључак бр.351-618-2017-V од 30.08.2017. године – захтев се одбацује

Закључак бр.351-490-2017-V од 25.07.2017. године – захтев се одбацује

Закључак бр.351-434-2017-V од 30.06.2017. године – захтев се одбацује

Закључак бр.351-404-2017-V од 22.06.2017. године – захтев се одбацује

Закључак бр.351-342-2017-V од 01.06.2017. године – захтев се одбацује

Закључак бр.351-338-2017-V од 31.05.2017. године – захтев се одбацује

Закључак бр.351-293-2017-V од 15.05.2017. године – захтев се одбацује

Закључак бр.351-241-2017-V од 24.04.2017. године – захтев се одбацује

Закључак бр.351-200-2017-V од 10.04.2017. године – захтев се одбацује

Закључак бр. 351-72-2017-V од 23.02.2017. године -захтев се одбацује

Закључак бр.351-59/2017-V од 20.02.2017. године – захтев се одбацује

Закључак бр.351-43/2017-V од 10.02.2017. године – захтев се одбацује

2016. година

Званична интернет презентација