↑ Povratak na Одлуке

Градоначелнице

Правилник о постављању башта угоститељских објеката на територији града Сомбора

Pogledati stranu »

Решење о расподели средстава по конкурсу ЛАП за младе 2017

Pogledati stranu »

Решење о расподели средстава по конкурсу Програми за децу 2017

Pogledati stranu »

Одлука о скидању усева са дела катастарске парцеле број 2915 потес 9. мај, КО Чонопља (04.07.2107.)

Pogledati stranu »

Oдлука о скидању усева са дела катастарске парцеле број 10392 1 потесу – улици Пут Сомбор Ранчево НОва-12 КО Сомбор 2 (30.6.2017.)

Pogledati stranu »

Oдлука о скидању усева са дела катастарске парцеле број 16161 потес Обзир Насеље КО Сомбор 2 (30.6.2017.)

Pogledati stranu »

Одлука о скидању усева са дела катастарске парцеле број 10388 потесу Пут Сомбор Ранчево Нова 13 – КО Сомбор 2 (30.6.2017)

Pogledati stranu »

Oдлука о скидању усева са катастарске парцеле број 26708, КО Сомбор 2 (22.06.2017.)

Pogledati stranu »

Одлука о скидању усева са катастарске парцеле број 2880, потес 9. МАЈ, КО Чонопља (20.06.2017.)

Pogledati stranu »

Одлука о скидању усева 320-740/2017-II од 16.06.2017.

Pogledati stranu »

Одлука о скидању усева 320-739/2017-II од 16.06.2017.

Pogledati stranu »

Решење о додели стипендије најбољем ученику генерације средњих школа за школску 2016/2017. годину

Pogledati stranu »

Решење о расподели средстава за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања Града Сомбора у 2017. години

Pogledati stranu »

Zvanična internet prezentacija