Povratak na Градоначелнице

Одлука о скидању усева са дела катастарске парцеле број 10388 потесу Пут Сомбор Ранчево Нова 13 – КО Сомбор 2 (30.6.2017)

Званична интернет презентација