Oдлука о скидању усева са дела катастарске парцеле број 16161 потес Обзир Насеље КО Сомбор 2 (30.6.2017.)

Zvanična internet prezentacija